Konferencja KRUS

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 9 września 2019 roku odbyła się konferencja na temat „Zadania KRUS ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki”. Tematem konferencji było przedstawienie:

– Wypadków przy pracy i choroby zawodowe rolników;

– Działań prewencyjnych KRUS w roku bieżącym, a także nowe działania prewencyjne, czyli Wizja Zero;

– Zagrożeń dla zdrowia rolników w związku z chorobami odkleszczowymi z uwzględnieniem boreliozy.Prelegentami byli Dyrektor Biura Prewencji, Centrala KRUS Cezary Nobis, Dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej, Centrala KRUS Magdalena Wachnicka-Witzke, Profesor Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi. Konferencję otworzył i podsumował Starosta Tomaszowski Henryk Karwan .Gośćmi konferencji byli:

1, Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński

 1. Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik
 2. Senator Jerzy Chróścikowski
 3. Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie Kazimierz Gorczyca
 4. Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Lubelskim Monika Pikuła
 5. Kierownik PT KRUS w Hrubieszowie Piotr Matelski
 6. Kierownik PT KRUS w Biłgoraju Jan Rój
 7. Zastępca Kierownika PT KRUS w Biłgoraju Henryk Paska
 8. Kierownik PT KRUS w Zamościu Janusz Nawój
 9. Kierownik PT KRUS we Włodawie Kamila Grzywaczewska
 10. Radni gminni, miejscy, przedstawiciele starostw, urzędów gmin i miast.
 11. Kierownik LODR Ewa Korzeń
 12. Dyrektor Sanepid w Tomaszowie Lub. Barbara Piskorska
 13. Nadleśniczy Leszek Dmitroca
 14. Kierownik ARIMR Stanisław Bondyra wraz z zastępcą Katarzyną Żurawską
 15. Henryk Malec laureat tegorocznych Gryfów Powiatu Tomaszowskiego
 16. Delegaci Izb Rolniczych na czele z Piotrem Kielarem
 17. Marian Wodziński – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i nasiennictwa oddział Tomaszowie Lub.
 18. Sołtysi z terenu Powiatu Tomaszowskiego
 19. Rolnicy
 20. Koła Gospodyń Wiejskich (Nabróż, Huta Tarnawacka, Brzeziny)
 21. Jacek Mały (Dyrektor Wydz. Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Zamościu)