10-lecie Zespołu “Nadzieja”

Działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Rachaniach, zespół śpiewaczy “Nadzieja,” obchodził w dniu 21 września 10-lecie swego istnienia. Kierownikiem i akompaniatorem zespołu jest Stanisław Seńko, dyrektor GOKu w Rachaniach. Grupa muzyczna “Nadzieja” występuje w konkursach, przeglądach, uroczystościach patriotyczno -religijnych, festynach oraz dożynkach. Obecnie zespół wykonuje piosenki w układzie trzygłosowym:sopran, alt i głos męski. Na uroczyste spotkanie z okazji 10-tej rocznicy założenia zespołu “Nadzieja” zorganizowane przez KGW w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach przybyli zaproszeni goście, m.in: Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu, Teresa Semczyszyn Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, która jest jednocześnie wokalistką zespołu oraz Anna Romanowicz-Łagowska Dyrektor Biura Poselskiego Tomasza Zielińskiego.