Z wizytą w Starostwie

Dzieci z Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO w Tomaszowie lubelskim odwiedziły władze powiatu i zwiedziły budynek Starostwa Powiatowego. Oglądąły w towarzystwie wicestarosty Jarosława Korzenia i Sekretarza Powiatu Dariusza Czopa pomieszczenia biurowe w poszczególnych wydziałach, gabinet starosty oraz salę obrad Rady Powiatu.Prywatna Szkoła Podstawowa ICO jest wpisana do rejestru szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski , a nadzór nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. Szkoła jest placówką prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizuje podstawę programową MEN w nowatorski, sprzyjający rozwojowi dziecka sposób. Program wychowawczy oparty jest na wartościach humanistycznych. Szkoła jest koedukacyjna. Przedszkole wraz ze szkołą zlokalizowane są w wolno-stojącym, dużym budynku. Teren wokół jest ogrodzony. Kompleks szkolno – przedszkolny oferuje najlepsze warunki do rozwijania umiejętności, poszukiwania wiedzy oraz odkrywania pasji do nauki z zastosowaniem technik pamięciowych.