Uroczystości 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

By zrozumieć w pełni przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego oraz stopień determinacji walczących o wolność mieszkańców stolicy, należy uświadomić sobie jak wielkiej opresji poddana była Warszawa w latach okupacji. Łączne straty ludności Warszawy w latach 1939-1944 wyniosły około 850 tysięcy osób, w tym ok. 170 tysięcy zginęło w czasie powstania, pozostałe ofiary były zaś wynikiem systematycznego i bezwzględnego procesu eksterminacji mieszkańców Warszawy trwającego przez cały okres okupacji hitlerowskiej. Dla porównania łączne straty Francji w II wojnie światowej (wojsko i ludność cywilna) wyniosły ok. 810.000 osób a Wielkiej Brytanii ok. 388.000 osób.Łączne straty Polski w II wojnie światowej (wojsko i ludność cywilna) wyniosły 6.850.000 osób.

W Tomaszowie Lubelskim w dniu 1 sierpnia 2019 r. uczczono 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego śpiewając wspólnie z Chórem “Tomaszowiacy” pieśni powstania. Spotkanie odbyło się w amfiteatrze w parku miejskim a przybyli na nie m.in. Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta, Janusz Brodowski Sekretarz Miasta Tomaszów Lubelski, a także mieszkańcy miasta.