Skuteczniejsza pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. odbyło się spotkanie w sprawie pomocy i współpracy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta Henryk Karwan uczestniczył Podsekretarz Stanu w ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Urszula Dubejko- dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości, Małgorzata Prystupa prezes Stowarzyszenia Integracji Rodzin Przystań. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych służb, inspekcji i organizacji- Stanisław Orzeł- Prokurator Rejonowy, Bogdan Kulas- zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Piotr Gozdek- wicedyrektor SP ZOZ, Henryk Nowosad Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Katarzyna Kyć dyrektor PCPR, Anna Sikorska dyrektor SOW w Tyszowcach, kierownicy MOPS i GOPS z terenu powiatu. Celem spotkania była ocena funkcjonowania pomocy ofiarom przestępstw i wypracowanie wielostronnego porozumienia, na mocy którego władze lokalne, służby, ośrodki pomocy społecznej będą mogłu lepiej współpracować na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem i dobra wspólnego.