Seminarium – wapnowanie z dotacją

23 sierpnia 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 (ul. Żwirki i Wigury 3) odbędzie się seminarium nt. stanu gleb i efektywnego gospodarowania nawozami na terenie powiatu tomaszowskiego.Spotkanie zaplanowano na godz. 13.00. Jest ono skierowane do rolników oraz producentów rolno-ogrodniczych.

Seminarium organizowane jest przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Powiatem Tomaszowskim, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Lublinie.

Projekt pn. „Kampania edukacyjna nt. racjonalnego prowadzenia gospodarki rolnej przyjaznej środowisku na terenie powiatu tomaszowskiego”

finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.