Otwarcie nowego rynku

W dniu  8 sierpnia 2019r. dokonano uroczystego otwarcia Zielonego Rynku po modernizacji.Projekt przebudowy opracował architekt Marek Wiśniewski z Pracowni Projektowej Wimar we współpracy z konserwatorem zabytków, bowiem Zielony Rynek znajduje się na zabytkowym obszarze urbanistycznym. Z tego względu projekt przebudowy silnie nawiązuje do tradycyjnej architektury tego regionu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski,Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Anna Romanowicz -Łagowska Dyrektor Biura Poselskiego Posła Tomasza Zielińskiego, Stanisław Pryciuk Dyrektor OSiR,Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARMiR, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Sebastian Trojak Członek Zarządu Wojewòdztwa Lubelskiego, Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP oraz mieszkańcy miasta. Poświęcenia zmodernizowanego obiektu dokonał ks. Grzegorz Chabros. W programie wydarzenia były również występy Tomaszowskiej Kapeli Podwórkowej oraz Kapeli Zespołu Folklorystycznego “Roztocze”.