Dotacja dla OSP

W dniu 26 sierpnia 2019r. w Komendzie Powiatowej PSP odbyło się spotkanie w sprawie dotacji dla jednostek OSP w 2019r. W zebraniu wzięli udział: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, bryg. Andrzej Mandziuk Komendant Powiatowy PSP, bryg. Andrzej Bartecki Zastępca Komendanta PSP oraz druhowie prezesi i naczelnicy jednostek OSP z terenu powiatu tomaszowskiego. Celem spotkania było omówienie trybu i zasad udzielania dotacji dla wszystkich jednostek OSP. Przedstawione zostały także zasady wydatkowania i rozliczenia funduszy.