Anna Bardega z awansem

28 sierpnia 2019 roku  w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Mariusz Kobiałka Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wręczyli akt nadania na stopień nauczyciela mianowanego Pani Annie Bardedze – nauczycielowi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim.

Pani Anna w obecności zebranych złożyła ślubowanie nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy awansu!