Warsztaty kulinarne w Ulhówku

We wtorek, 30 lipca 2019 roku w Ulhówku odbyły się ostatnie warsztaty organizowane w ramach projektu “Aktywność. Współpraca. Rozwój” realizowane przez Lokalną Grupę Działania “Roztocze Tomaszowskie”.

W warsztatach z ramienia powiatu udział wziął Wiesław Cielica – wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Cykl szkoleń prowadzi małżeństwo restauratorów z Lublina: Elżbieta i Jerzy Wójcikowie.

Głównym celem projektu “Aktywność. Współpraca. Rozwój” jest zaangażowanie różnych podmiotów  – przedstawicieli sektora publicznego i gospodarczego do współpracy i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną, na terenie Powiatu Tomaszowskiego, które będą dotyczyły promocji wsi jako  miejsca do życia i rozwoju zawodowego poprzez wykorzystanie zasobów środowiska, w tym zasobów związanych z tradycją, przyrodą i produktami lokalnymi, będącymi potencjałem do tworzenia miejsc pracy.

fot. LGD Roztocze Tomaszowskie

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

– warsztaty szkoleniowe dla uczestników projektu tj: przedsiębiorcy oraz ich personel z branży gastronomicznej, hotelarskiej, właściciele Gospodarstw Agroturystycznych, KGW i Lokalne Stowarzyszenia, wytwórcy i przetwórcy produktów lokalnych, samorządy – przeprowadzenie 8 godzinnych szkoleń dla 260 osób – (13 grup).

Ponadto opracowana zostanie publikacja zawierająca informacje o bogatych zasobach Powiatu Tomaszowskiego (m. in.: historycznych, przyrodniczych, gospodarczych) oraz wydanie jej w nakładzie – 2000 egzemplarzy.

Podsumowanie realizacji projektu nastąpi podczas Dożynek Powiatowych w Tarnawatce:

– konkurs na zdrową potrawę wykorzystującą lokalne produkty.

– pokaz kulinarny, będący podsumowaniem cyklu szkoleń w poszczególnych gminach, będący okazją do spotkania się wszystkich uczestników, wymiany doświadczeń, zaplanowania wspólnych przedsięwzięć.

Budżet projektu: 71 058,60 zł

„Aktywność. Współpraca. Rozwój”. Operacja sfinansowana będzie ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka oraz Stowarzyszeniem Perspektywy.