Warsztaty kulinarne na terenie powiatu

Lokalna Grupa Działania “Roztocze Tomaszowskie” na terenie powiatu realizuje cykl warsztatów kulinarnych w ramach projektu pn. „Aktywność. Współpraca. Rozwój”.

Operacja sfinansowana jest ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka oraz Stowarzyszeniem Perspektywy z Tomaszowa Lubelskiego.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie różnych podmiotów – przedstawicieli sektora publicznego i gospodarczego do współpracy i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną, na terenie Powiatu Tomaszowskiego, które będą dotyczyły promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego poprzez wykorzystanie zasobów środowiska, w tym zasobów związanych z tradycją, przyrodą i produktami lokalnymi, będącymi potencjałem do tworzenia miejsc pracy.

Dotychczas odbyło się pięć spotkań (w gminie Bełżec, Rachanie, w mieście i gminie Tomaszów Lubelski oraz Telatynie).

zdjęcia: Ewa Piwko-Witkowska, Piotr Łoza