Spotkanie z dyrektorem Kuratorium Oświaty

24 lipca 2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z udziałem Moniki Żur Dyrektorem Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu oraz Barbara Krawczyk starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Głównym tematem posiedzenia było omówienie kwestii związanych z organizowanym w dniu 30 września 2019 r. przedsięwzięciem pod nazwą: „Zawodowy strzał w 10 – wybierz swoją przyszłość”.

W wydarzeniu weźmie udział m.in. Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej.