Podwójne święto w Grodysławicach Kolonii

27 lipca 2019 roku w Grodysławicach Kolonii (gm. Rachanie) miała miejsce uroczystość, związana z jubileuszem Koła Gospodyń Wiejskich „Grodysławiczanki” oraz rocznica ustanowienia Pomnika Przyrody Dębu Aleksander.

Dość licznie, pomimo sezonu żniwnego, przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście, którzy swą obecnością uświetnili uroczystość: Poseł na Sejm RP – Tomasz Zieliński, Wójt Gminy Rachanie – Roman Miedziak, Przewodniczący Rady Gminy – Wiesław Pałczyński oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Teresa Semczyszyn (która w imieniu Henryka Karwana – Starosty Tomaszowskiego odczytała list gratulacyjny). Gminny Ośrodek Kultury Rachanie reprezentowali Zdzisława i Stanisław Seńkowie, Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość – Joanna Piłat, obecna była też Magdalena Tereszczuk – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze” oraz Karol Jańczuk, pracownik Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski wraz z Aleksandrem Jańczukiem – to osoby pozostające w związku z miejscowością i ludźmi tu mieszkającymi.

Po uroczystym powitaniu gości Pani Jolanta Nowosad przedstawiła rys historii KGW z Grodysławic a następnie głos zabrali zaproszeni goście, przekazując na jej ręce gratulacje i upominki. Podkreślali wielki wkład kół gospodyń wiejskich w rozwój życia kulturalnego każdej miejscowości, dbałość o tradycję i szacunek dla ważnych wartości, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Uroczystość uświetniały występy Pań z KGW Grodysławice, Pań z zespołu „Płomyk” z Wożuczyna Cukrowni oraz dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych, prowadzonych przez Stowarzyszenie „Spełniamy Marzenia”. Nad oprawą muzyczną czuwał Pan Stanisław Seńko. Pyszny poczęstunek, dofinansowany z budżetu Gminy Rachanie przygotowały Panie z KGW, członkinie Stowarzyszenia „Spełniamy Marzenia” oraz Panie z Klubu Seniora z Michalowa i zespołu Płomyk. Napoje i lody dla dzieci ufundowali sponsorzy, którym organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Rachanie, KGW Grodysławice, Stowarzyszenie „Spełniamy Marzenia,” OSP Grodysławice oraz sołtysi.

Uroczystość prócz mile spędzonego czasu i możliwości świętowania pięknego jubileuszu pozwala na integrowanie lokalnej społeczności, chwilę oddechu od codziennych obowiązków oraz aktywny udział mieszkańców w życiu kulturalnym. Organizatorzy postawili sobie za cel, aby podobna uroczystość nabrała cyklicznego charakteru, pełniąc rolę promocji pięknych zakątków naszego regionu oraz czynnika integracyjnego i kulturotwórczego. Do zobaczenia za rok w Grodysławicach!

Krzysztofa Nagowska