100 lat OSP Gródek Kolonia !

Piękny Jubileusz 100 -lecia istnienia jednostki OSP obchodzili strażacy z Gródka Kolonii w gminie Jarczów. Po uroczystym przemarszu pododdziałów i pocztów sztandarowych odbyła się Msza Święta w intencji strażaków w kościele pw. Św. Anny w Gródku. Dalsze uroczystości odbyły się na placu przy remizo-świetlicy. Uroczysty apel rozpoczął Tomasz Tyrka Wójt Gminy Jarczów witając przybyłych gości oraz Jubilatów uroczystości. Na wydarzenie przybyli m.in. Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, bryg.mgr inż. Andrzej Mandziuk Komendant Powiatowy PSP, st. bryg. w st.spocz. Stanisław Kielech Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym, Andrzej Dmitroca Dyrektor ZDP, Paweł Mroczkowski Zastępca Wójta Gminy Jarczów, dh Kazimierz Organista Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, dh Michał Patron Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Jarczowie,Vice-Prezesi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jarczowie dh Jerzy Zawiślak i dh Marek Szeliga oraz druhna Mirosława Kobielarz – Pachla. Dowódcą uroczystości był dh Sławomir Czok Komendant Gminny OSP w Jarczowie. Z historią jednostki zapoznał zebranych Prezes OSP Gródek – Kolonia dh Antoni Tys. Ochotnicza Straż Pożarna Gródek Kolonia została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej. Podczas uroczystości druhowie strażacy zostali odznaczeni także medalami za zasługi dla pożarnictwa. Uroczystości zakończył wspólny obiad w remizo-świetlicy. Gratulujemy druhom strażakom wspaniałego jubileuszu!
Fot. UG Jarczów