XI Powiatowy Przegląd Zespołów KGW

W niedzielę 2 czerwca 2019r. w Pawłówce odbył się już po raz XI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW .Wydarzenie honorowym patronatem objęli Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Roman Miedziak Wójt Gminy Rachanie. Imprezie towarzyszyły prezentacje artystyczne, kulinarne oraz wystawy rękodzieła KGW z terenu Gminy Rachanie. Na scenie zaprezentowało się 30 zespołów ludowych. W wydarzeniu udział wzięli: Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Anna Romanowicz- Łagowska Dyrektor Biura Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP, Roman Miedziak Wójt Gminy Rachanie, Stanisław Seńko Dyrektor GOK w Rachaniach oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Organizatorom oraz wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy tak pięknego przedsięwzięcia.