Wsparcie PFRON dla WTZ Muratyn

19 czerwca br. w lubelskim oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski uczestniczyli w podpisaniu umowy z przedstawicielami PFRON. Dofinansowanie w kwocie 80 000 zł otrzymano w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Powiat Tomaszowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim pozyskał dofinansowanie do zakupu mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Otwarta Dłoń” w Muratynie.