Uroczystości rocznicowe NSZZ “Solidarność”

W dniu wczorajszym tj 26 czerwca 2019r. odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji 39 rocznicy pierwszych protestów robotniczych w filii WSK Świdnik w Tomaszowie Lubelskim. Obchody rozpoczęły się zapaleniem zniczy przy kolumnie pamięci na terenie przy Kościele pw. Zwiastowania NMP a następnie została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Prałata Czesława Grzyba. Po przemarszu na Rynek Miejski pod pomnik NSZZ Solidarność delegacje złożyły wieńce. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Anna Romanowicz-Łagowska Dyrektor Biura Poselskiego Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego oddział Tomaszów Lubelski.