Sesja Rady Powiatu

W dniu 19 czerwca 2019 roku /środa/ o godzinie 15 30 w „Sali Konferencyjnej” przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady VIII Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad przewidziano m.in.

  • 1.      Raport o stanie Powiatu Tomaszowskiego za 2018 rok:
  • 2.      Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok:
  • 3.      Roczne sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu   tomaszowskiego w roku 2018.
  • 4.      Sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016 – 2020” za rok 2018.
  • 5.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

.