Rozmawiali o roli Izb Rolniczych

13 maja 2019 roku pod hasłem „Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się lubelska wojewódzka konferencja rolna i obszarów wiejskich.

W konferencji uczestniczyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Maryla Symczuk Starosta Hrubieszowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, senatorowie, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Lubelskiej Izby Rolniczej, Urzędu Marszałkowskiego, a także wójtowie (Dariusz Kozłowski – wójt gminy Telatyn), burmistrzowie, członkowie izb rolniczych i rolnicy z terenu województwa lubelskiego.
Podczas spotkania omówiono politykę rolną rządu RP, rolę Sejmu i Senatu w realizacji polityki rolnej państwa i rolę izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa. Główne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie przedstawił wojewoda lubelski.
– Największym problemem rolnictwa w województwie lubelskim, tak jak w Polsce, jest brak marki. Można zbudować nowoczesne zakłady przetwórstwa, można wszystko zrobić, ale trzeba to sprzedać. Nie mamy marki polskiego produktu przetworzonego. Musimy wytworzyć taką markę z polskiego surowca. Dlatego strategią dla województwa lubelskiego jest przetwórstwo i wypromowanie marki – dodał wojewoda.

mat. LUW