Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP

W dniu 30 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Uczestniczyli w nich zawodowi strażacy na co dzień pełniący służbę w tomaszowskiej Komendzie Powiatowej PSP. Przybył zastępca komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Goławski. Obecni byli Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Wicestarosta Jarosław Korzeń, Sekretarz Powiatu Dariusz Czop, Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosław Fus, księża dziekani Grzegorz Chabros i Czesław Grzyb, proboszcz Jerzy Sopel, przedstawiciele służb mundurowych, zakładów pracy, organizacji i stowarzyszeń. Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk przywitał gości i przedstawił zebranym działania gaśniczo-ratownicze komendy w ostatnim roku. Z okazji Dnia Strażaka awanse otrzymali: na stopień brygadiera Andrzej Bartecki, na stopień młodszego brygadiera Mariusz Pitura, na stopień starszego kapitana Mirosław Pitura, na stopień młodszego aspiranta Jakub Stępora, na stopień starszego strażaka Andrzej Miazga. Srebrną odznakę Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymał Dariusz Bryk, a brązową Piotr Kozyra. Nagrodami pieniężnymi uhonorowani zostali Monika Wybranowska i Marek Gmoch. Złotą odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymał Piotr Chlebicki.