Będą nowe drogi!

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie zostało udzielone na realizację zadań w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych.Umowy odebrali przedstawiciele 14 powiatów ziemskich, jednego miasta na prawach powiatu oraz 36 gmin. Łącznie zrealizowane zostaną 53 zadania na kwotę dofinansowania 75 196 825 zł w wyniku czego powstanie ponad 51 km dróg gminnych oraz 76 km dróg powiatowych. Powiat Tomaszowski reprezentowali: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Grażyna Murjas Skarbik Powiatu Tomaszowskiego oraz Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski.Wręczenia umów dokonali: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń oraz poseł na Sejm RP Elżbieta Kruk.Wnioski zaakceptowane do realizacji zostały złożone przez samorządy w naborze prowadzonym jesienią ub. roku.