20 lat Powiatu Lubaczowskiego

7 maja 2019 roku Powiat Lubaczowski świętował 20-lecie swojego istnienia. W uroczystych obchodach jubileuszowych uczestniczyli Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Jarosław Korzeń Wicestarosta.

Sesja Powiatu odbyła się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaczowie. Podczas jej trwania nie zabrakło występów artystycznych, prelekcji – m.in. o historii powiatu lubaczowskiego, którą wygłosił Dariusz Sałek z lubaczowskiego muzeum. O osiągnięciach i zmianach, jakie zaszły w czasie minionych dwóch dekad w powiecie mówił z kolei starosta Zenon Swatek, który wśród sukcesów wymienił rozbudowę szpitala w Lubaczowie, inwestycje drogowe, które były możliwe dzięki funduszom unijnym. Starosta podkreślił znaczenie inwestycji w edukację i kulturę. Podczas uroczystej sesji uhonorowano także osoby zasłużone dla powiatu lubaczowskiego. Z okazji jubileuszu została też wydana publikacja „20 lat Powiatu Lubaczowskiego”, przygotowana przez powiat specjalnie na to wydarzenie. Wydawnictwo to dokumentuje i podsumowuje minione dwudziestolecie, prezentując osiągnięcia Samorządu Powiatu i jego jednostek.Ostatnim punktem jubileuszowych uroczystości było otwarcie na lubaczowskim rynku wystawy plenerowej „Historia powiatu lubaczowskiego”.