Z Wojewodą o oświacie

W dniu 15 kwietnia 2019r. z inicjatywy wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie ze starostami i prezydentami miast na prawach powiatu z terenu województwa lubelskiego w którym uczestniczyli: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski . Na zebranie przybyła również Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.Tematem spotkania była aktualna sytuacja w szkolnictwie w województwie lubelskim w związku z trwającym strajkiem nauczycieli. Podczas dyskusji zebrani podsumowali przebieg zakończonych egzaminów gimnazjalnych, trwających egzaminów ósmoklasistów, a także rozmawiali na temat zbliżających się matur.- Egzaminy gimnazjalne odbyły się, egzaminy ósmoklasistów odbywają się bez najmniejszych przeszkód, za co bardzo dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym nauczycielom, dyrektorom szkół i samorządowcom, natomiast myślimy o maturzystach, bo te niepokojące sygnały od Związku Nauczycielstwa Polskiego drażnią maturzystów i drażnią rodziców. Chcemy wyjaśnić z organami prowadzącymi wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych jak to wygląda w poszczególnych powiatach. Jestem przekonany, że w zdecydowanej większości szkół w województwie lubelskim jest wszystko pod pełną kontrolą – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek.