VI Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku /środa/ o godzinie 15 30 w „Sali Konferencyjnej” przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady VI Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Odpowiedzi na wnioski i oświadczenia.
 11. Zakończenie obrad.