Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tematami obrad były informacje o stanie sanitarno-epidemiologicznym, informacja o stanie bezpieczeństwa epizootycznego oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, a także o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz potrzebach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Obradom Komisji przewodniczył Starosta Tomaszowski Henryk Karwan.