Przebudowa drogi Górno-Wola Gródecka

W dniu dzisiejszym Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Grzegorz Mazik Zastępca Dyrektora ZDP, a zarazem Inspektor Nadzoru spotkali się na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej 3516L Górno-Wola Gródecka .Inspektor Nadzoru przedstawił kwestie związane z tą inwestycją na odcinku ok. 14 km. Na dzień dzisiejszy wykonywana jest warstwa wyrównawcza  na drugiej połowie jezdni od miejscowości Wola Gródecka w kierunku Górna. Powyższa warstwa wyrównawcza zostanie przykryta nawierzchnią asfaltową o grubości 4 cm.