Życzenia dla Pań !

Z okazji Dnia Kobiet w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu Tomaaszowskiego

składamy mieszkankom naszego Powiatu najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego co najlepsze,

spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Święto to jest okazją do wyrażenia naszej wdzięczności i wyrazów szacunku wobec kobiet

oraz podziękowania Im za codzienną opiekę, troskę oraz poświęcenie i wyrzeczenia.

Życzymy Paniom, aby nie tylko 8 marca, ale każdy dzień w roku przynosił uśmiech, radość i zadowolenie.

 

           Wicestarosta                      Przewodniczący                   Starosta Tomaszowski

Rady Powiatu

 Jarosław Korzeń                     Adam Piasecki                         Henryk Karwan