Współpraca cywilno-wojskowa

W dniu 14 marca b.r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie przedstawicieli 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej z przedstawicielami administracji samorządowej i służb Powiatu Tomaszowskiego. Ze strony władz powiatu w spotkaniu uczestniczył Starosta Tomaszowski – Henryk Karwan i Sekretarz Powiatu – Dariusz Czop. Obecni byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji oraz Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Zespołowi współpracy cywilno-wojskowej 12 DZ przewodniczył por. Krystian Mazurek. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zamościu mjr Stanisław Styczyński. Podczas spotkania przedstawiono charakterystykę zagrożeń Powiatu Tomaszowskiego oraz strukturę służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe oraz realizację zadań obronnych. Głównym celem spotkania było zapoznanie    z możliwościami wsparcia działań w sytuacjach kryzysowych ze strony oddziałów Sił Zbrojnych RP. W ramach roboczej dyskusji poruszono bieżące problemy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, w szczególności związane z jego przygranicznym położeniem.