Upamiętnią żołnierzy I Wojny Światowej

W dniu 28 marca br. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie dotyczące współdziałania w zakresie upamiętnienia żołnierzy poległych w I wojnie światowej na terenie gmin Lubycza Królewska i Ulhówek. Na zebranie przybyła delegacja austriacka na czele z przewodniczącym tyrolskiego oddziału organizacji Czarny Krzyż oraz delegaci z Żółkwi. W posiedzeniu wzięli udział również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej Artur Sawiak i Marcin Lewko, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Leszek Dmitroca, powiat tomaszowski reprezentowali: Wicestarosta Jarosław Korzeń, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu oraz Józef Marynicz Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego. Głównym tematem spotkania była kwestia renowacji cmentarzy z I wojny światowej.