Turniej techniczno-motoryzacyjny

W dniu wczorajszym w Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie lubelskim pod patronatem Starosty Tomaszowskiego, odbył się IV Turniej Techniczno-Motoryzacyjny dla uczniów klas III gimnazjów oraz klas VIII szkół podstawowych. Turniej ten składał się z trzech etapów. Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki od Firmy RST Roztocze. Indywidualni finaliściotrzymali cenne nagrody, zaś powędrowały do szkół, których drużyna łącznie otrzymała największą ilość punktów z czterech konkurencji finałowych.
Zwycięzcom nagrody wręczali Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu oraz Anna Romanowicz-Łagowska, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego.