Spotkania w gminach

Bardzo licznie w dniu  10 marca przybyli mieszkańcy Gmin Telatyn, Rachanie, Krynice i Tarnawatka na spotkania z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem, Posłem na Sejm RP Tomaszem Zielińskim, Starostą Tomaszowskim Henrykiem Karwanem oraz Krzysztofem Gałaszkiewiczem Dyrektorem Lubelskiego Oddziału ARiMR. Były rozmowy o tzw. Piątce Kaczyńskiego, o funduszach na drogi lokalne a także bieżących problemach mieszkańców. W spotkaniach udział wzięli również , Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Halina Czarnecka i Teresa Semczyszyn radne rady powiatu, Ewa Korzeń kierownik ODR, Stanisław Bondyra kierownik ARiMR w Tomaszowie Lub., Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Fila Członek Zarządu Powiatu, Katarzyna Żurawska z-ca kierownika ARiMR w Tomaszowie Lub., Leszek Dmitroca Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lub. Niebawem kolejne spotkania z mieszkańcami następnych gmin.