Rozmawiali o rozwoju geoturystyki

W dniu 27 marca br. w miejscowości Radruż w powiecie lubaczowskim odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dot. rozwoju geoturystyki. Ze strony powiatu Tomaszowskiego w wyjeździe uczestniczyli: Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Józef Marynicz Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego, Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec, Magdalena Tereszczuk Prezes Zarządu LOT „Roztocze”, Leszek Dmitroca Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski. Tematem spotkania było przedstawienie potencjału geoturystycznego podkarpackiej części Roztocza np. geostanowiska, obiekty dziedzictwa kulturowego, cenne obiekty przyrodnicze. Zaprezentowano również wstępną koncepcję Trasy geoturystycznej Roztocza Wschodniego w obszarze powiatu lubaczowskiego oraz łączników na teren powiatu tomaszowskiego. Poruszono także kwestię podpisania porozumienia o współpracy na rzecz wspólnej promocji i budowy produktu geoturystycznego między powiatem lubaczowskim i tomaszowskim.