Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

W dniu 27 marca 2019r. w Zespole Szkół Nr 1. im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbył się VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Organizatorami festiwalu byli nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1: pedagog i nauczyciel języka niemieckiego -Katarzyna Ważna oraz nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Honorowy Patronat nad festiwalem sprawował Starosta Tomaszowski Pan Henryk Karwan, którego reprezentowała Pani Katarzyna Gucz Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak, którego reprezentował Pan Michał Rządkowski. W tym roku festiwal otrzymał również wsparcie finansowe od Nadleśnictwa Tomaszów. Priorytetowym celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych oraz wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych wokalnie i językowo, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej, porównanie swoich możliwości z rówieśnikami innych szkół oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji. Festiwal został uroczyście otwarty przez dyrektora ZS Nr 1 Pana Leszka Bobera, który przywitał wszystkich przybyłych uczestników i ich opiekunów. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 23 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu tomaszowskiego. Uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali zróżnicowany poziom wokalny. Nagrodę za zajęcie I miejsca otrzymała uczennica Julia Stepaniuk ze SP im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej. Julia prezentowała bardzo wysoki poziom wokalny. II miejsce zdobyła Aleksandra Skrzypczuk uczennica SP Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim . III miejsca otrzymała Karina Pastuła uczennica SP im. Gen Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Nagrodę specjalną Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymała Oliwia Bielecka ze SP im. Gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Jury przyznało także nagrody za poprawność językową. W kategorii języka angielskiego zdobyła Julia Stepaniuk ze SP im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej. Za wymowę w języku rosyjskim nagrodę otrzymała Klaudia Safaryn uczennica SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie oraz z języka niemieckiego Anna Wrześniowska ze SP im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach. Tegorocznymi sponsorami Festiwalu byli: Starosta Tomaszowski- Henryk Karwan, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak, Nadleśniczy Leszek Dmitroca.