Otwarcie magazynów w Tuczapach

W dniu 28 marca br. Starosta Tomaszowski Henryk Karwan uczestniczył w uroczystym otwarciu magazynów zbożowych w Tuczapach. Na uroczystości przybyli również: Minister rozwoju rolnictwa i wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, posłowie Tomasz Zieliński oraz Sławomir Zawiślak i kierownik ARiMR w Tomaszowie lubelskim Stanisław Bondyra.
Zamojskie Zakłady Zbożowe zakupiły nowy sprzęt, maszyny, zmodernizowały również całą linię przyjęcia zboża do magazynu w Tuczapach. To duża inwestycja na miarę XXI wieku.
W Tuczapach powstały trzy nowe silosy o pojemności 3 tys. ton, unowocześniony został magazyn płaski, kosz wysypowy oraz wagi. Inwestycja usprawni skup i odbiór zboża na ważnym z punktu widzenia gospodarczego obszarze naszego kraju. Zmodernizowane magazyny będą mogły pomieścić blisko 2,5 tys. ton zboża. Jak mówią rolnicy, ta inwestycja jest niezwykle potrzebna. Tuczapy znajdują się w zagłębiu rolniczym, gdzie dominującą uprawą są zboża, przede wszystkim pszenica. Modernizacja była od dawna oczekiwana.