Nowa Skarbnik Powiatu

Podczas Sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego, która odbyła się 20 marca br. Rada Powiatu odwołała dotychczasową Skarbnik Panią Barbarę Pakosik. Stanowisko Skarbnika pełniła od 2013 roku, a od 1 kwietnia przechodzi na emeryturą. Starosta Henryk Karwan podziękował byłej skarbnik za długoletnią pracę w organach administracji państwowej i samorządowej i wręczył jej okolicznościowy grawerton. Następnie na wniosek Starosty Rada powołała nową skarbnik którą została Pani Grażyna Murjas, absolwentka prawa i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Posiada 23 letni staż pracy zawodowej, w tym 11 lat pracowała jako Skarbnik Gminy.