Będą klasy sportowe

W dniu 11 marca 2019r. odbyło się spotkanie dotyczące tworzenia klas sportowych w szkołach ponadpodstawowych a konkretnie w ZS nr 1 i ZSn r 2 w Tomaszowie lubelskim. W spotkaniu udział wzięli: Wicestarosta Jarosław Korzeń, Sekretarz Powiatu Dariusz Czop, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Mariusz Kobiałka, Dyrektor OSiR Stanisław Pryciuk, Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów lubelski Mirosław Fus, trener Narciarstwa Biegowego i prezes LOZN Waldemar Kołcun oraz trener piłki siatkowej oraz nauczyciel ZSnr 1 Krzysztof Wróbel. W zebraniu uczestniczyli również dyrektorzy wyżej wymienionych szkół: Leszek Bober i Waldemar Typek.