Szkolenie pań z KGW

Bardzo licznie przybyły Panie z KGW na spotkanie dotyczące prowadzenia uproszczonej księgowości Kół Gospodyń Wiejskich. W zebraniu uczestniczyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Stanisław Bondyra Kierownik ARiMR w Tomaszowie Lub, Leszek Piwko Naczelnik Urzędu Skarbowego, Piotr Kielar Pełnomocnik d/s obsługi KGW, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, Piotr Pasieczny Wójt Gminy Tarnawatka. Na spotkaniu udzielono bardzo wiele cennych informacji i wskazówek dot. rozliczenia z dofinansowania i prowadzenia księgowości. Dziękujemy wszystkim Paniom także tym, które dopiero chciałaby zarejestrować swoje koło za uczestnictwo w szkoleniu.