Będzie leśna trasa rowerowa !

Z inicjatywy Zarządu Powiatu Tomaszowskiego reprezentowanego przez Starostę Henryka Karwana i Wicestarostę Jarosława Korzenia oraz Leszka Dmitrocy Przedstawiciela Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski w dniu 28 lutego w Starostwie Powiatowym zwołano spotkanie dot. utworzenia leśnej trasy rowerowej przebiegającej przez miejscowości Tomaszów Lubelski- Siwa Dolina-Pasieki-Łosiniec-Maziły-Susiec. W zebraniu uczestniczyli także: Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz, Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki, Magdalena Tereszczuk – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze, Ewa Piwko-Witkowska Prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” oraz Józef Marynicz Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego. Zainteresowani uczestnicy spotkania przyjeli propozycje o zaprojektowaniu i przyszłej budowie trasy turystycznej, zapowiadając, że będą zabiegać o pozyskanie dofinansowania na ten cel.Utworzenie rekreacyjnej, leśnej trasy rowerowej wynika ze stale rosnącego zainteresowania turystyką rowerową uprawianą na trasach położonych w kompleksach leśnych, z możliwością korzystania z miejsc postojowych i oferty rekreacyjnej w okolicy punktów startowych.