Powiat Tomaszowski na I miejscu w Polsce !

Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki Rankingu samorządów prowadzonego w 2018 roku. Duży sukces odniósł Powiat Tomaszowski, który po raz trzeci został sklasyfikowany na I miejscu otrzymując tytuł honorowy „Dobry Polski Samorząd 2018”. Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku zgodnie z regulaminem pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów podzielonych na dziesięć grup tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Miejsca w Rankingu uzyskuje się zależnie od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności. Warto podkreślić, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojego samorządu zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej zostają one następnie zgłoszone do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami  Rankingu.  Wręczeni statuetek laureatom rankingu nastąpi w kwietniu 2019 roku. Poniżej pierwsza dziesiątka powiatów

  1. Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie) – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2018
  2. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  3. Powiat Niżański
  4. Powiat Ostródzki
  5. Powiat Toruński
  6. Powiat Słupski
  7. Powiat Piotrkowski
  8. Powiat Świecki
  9.       Powiat Chojnicki
  10.  Powiat Lęborski