Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacja zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2019 roku wybrana została, jako najkorzystniejsza oferta – nr 3 złożona przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 22-123 Lublin.

zawiadomienie_0001