Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 12 grudnia 2018 roku odbyła się Sesja Rady Powiatu. Obrady rozpoczęły się od poświęcenia nowej sali obrad. Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz prałat Czesław Grzyb. Ślubowanie złożyli też nowi radni Piotr Cisło i Ryszard Wąsacz. Rady przyjęła informację Zarządu dróg Powiatowych o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019. Rada wytypowała przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz podjęła uchwały zaplanowane w programie obrad sesji. Rada ustaliła też składy komisji stałych oraz ich prezydia. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Dariusz Krech, Komisji Skarg i Wniosków- radna Halina Czarnecka, Komisji Budżetu i Finansów- radny Leszek Kleszczyński, Komisji Rolnictwa, Lesnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- radny Robert Kuźniarz, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu- radny Piotr Cymbała, Komisji Promocji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej- radny Jacek Pawłucki oraz Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki- radny Mariusz Malec.