III Sesja VI Kadencji Rady Powiatu

Obrady III Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbędą się w dniu 28 grudnia /piątek/o godz. 14.00 w “Sali Konferencyjnej” przy ul. Lwowskiej 68.

 PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad II.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

           1/ wieloletniej prognozy finansowej,

           2/ uchwały budżetowej na rok 2019,

          3/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

          4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,

          5/ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok,

          6/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2019 rok.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Odpowiedzi na wnioski i oświadczenia.
 3. Zakończenie obrad.
 4. Złożenie życzeń noworocznych oraz „przełamanie” opłatkiem o godz.1530.