Starosta Jan Kowalczyk

W związku z zakończeniem przeze mnie pełnienia funkcji Starosty Tomaszowskiego, pragnę serdecznie podziękować Państwu za 12-letnią współpracę, zaufanie i okazywaną życzliwość. W latach 2006-2018 wspólnie staraliśmy się jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Pełniąc funkcję Starosty miałem zaszczyt współpracować z wieloma osobami, które na co dzień, zarządzając instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami, dla których najwyższym celem jest rozwój naszego powiatu. Wspólnie osiągnięte sukcesy są dla mnie nie tylko źródłem satysfakcji, ale dowodem na Państwa determinację i wytrwałość w dążeniu do doskonalenia aktywności społecznej i obywatelskiej. Niech to, co razem osiągnęliśmy, stanowi inspirację do dalszych działań na rzecz rozwoju Powiatu Tomaszowskiego. To dzięki Państwa doświadczeniu, uporowi i życzliwości nastąpił zdecydowany postęp i rozwój  naszego powiatu. Jestem bardzo podbudowany faktem, że na swojej zawodowej drodze  poznałem wielu życzliwych, kompetentnych ludzi, ludzi wielkiego honoru, otwartych na realizację zadań powiatu. Za to z całego serca dziękuję. Jestem niezmiernie wdzięczny za wszelkie przejawy życzliwości i wsparcie. Znajomości te pozostaną w mojej najlepszej  pamięci.  Panie i Panowie, kierując słowa  podziękowania  wszystkim   Państwu , składam  najszczersze  życzenia  wszelkiej  pomyślności  w życiu zawodowym  i osobistym.

Jan Kowalczyk