I Sesja VI Kadencji Rady Powiatu

W dniu 19 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Rady Powiatu VI kadencji. W sesji wzięło udział 19 radnych wybranych w wyborach 21 października br. Dwóch radnych Tomasz Machalski i Paweł Mroczkowski nie złożyło ślubowania i nie wzięło udziału w sesji. Przewodniczącym Rady Powiatu wybrany został Adam Piasecki, wiceprzewodniczącymi Teresa Semczyszyn i Wiesław Cielica. Starostą Tomaszowskim został wybrany Henryk Karwan, wicestarostą Jarosław Korzeń, a członkami zarządu zostali Katarzyna Gucz, Jacek Pawłucki i Jan Fila.

Protokół z imiennego głosowania I Sesja VI Kadencji Rady Powiatu