Uzbrojenie terenu podstrefy ekonomicznej.

Po wielu staraniach w dniu 20 września 2018 r. Marzena Czubaj-Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski zawarła porozumienie z Województwem Lubelskim w zakresie realizacji wspólnej inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych położonych w miejscowości Łaszczówka Kolonia, włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Działania inwestycyjne obejmą:

– wybudowanie dróg umożliwiających dostęp do terenów inwestycyjnych na terenie miejscowości Łaszczówka-Kolonia,

– budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych terenów leżących w strefie ekonomicznej,

– budowy oświetlenia ulicznego w pasach drogowych obsługujących teren strefy,

– zapewnienie niezbędnych pasów technologicznych do umieszczenia innej infrastruktury technicznej (gaz, energia, sieci teletechniczne).

Tereny inwestycyjne w miejscowości Łaszczówka Kolonia włączono do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 748) i obejmują osiem działek o łącznej powierzchni ok. 8 hektarów. Przedsiębiorcy, którzy zainwestują w obszarze strefy ekonomicznej będą mogli korzystać z preferencji podatkowych.

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych włączonych do TSSE „Euro-Park Wisłosan” przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Tomaszów Lubelski –zgodnie oświadczyli pan Arkadiusz Bratkowski członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Marzena Czubaj-Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski.