Uroczysta Sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego

W sobotę 13 października 2018 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu z okazji 20-lecia Samorządu Powiatowego w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Sesję poprzedziła Msza Święta, a delegacja Rady i Zarządu Powiatu złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie śp. Edwarda Żuka- Starosty Tomaszowskiego w latach 1998-2006. Uroczyste obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Teresa Chrastina, która wygłosiła wystąpienie poświęcone działalności Rady Powiatu oraz nawiązała do 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk podsumował dorobek powiatu w ostatnich 20 latach. W ciągu 20 lat istnienia powiatu, czyli od roku 1998 w powiecie tomaszowskim, położono nową nawierzchnię na prawie 400 km dróg powiatowych za ponad 172 mln zł. W mijającej kadencji   wykonano największy zakres inwestycji. Przebudowano 164 km dróg i 9 mostów, położono ok. 33 tys m2 chodników w pasie dróg powiatowych i ponad 10,5 tys. poza siecią tych dróg.  Środki na inwestycje drogowe pochodziły z różnych źródeł. Powiat korzystał z programu przedakcesyjnego SAPARD, a po przystąpieniu do Unii Europejskiej z programu ZPORR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też z programów krajowych takich jak: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, Rezerwa subwencji ogólnej, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z Funduszu Leśnego. Wydatnie budowę dróg powiatowych na swoim terenie wsparły finansowo gminy, w mijającej kadencji jest to ok. 21 mln zł. W ciągu minionych lat, od reaktywowania powiatu, budżet wzrósł ok 40 mln w do ponad 97 mln  w roku 2018. Na inwestycje przeznaczano na starcie  kwoty ok. 4,9 mln zł a w 2018 r. to już kwota  40,2. mln zł. Chcąc jak najpełniej realizować swoje zadania, powiat tomaszowski od samego początku zwiększał swój budżet o środki zewnętrzne.  Przez ostatnie 20 lat udało się w ten sposób pozyskać w sumie ponad 264,5 mln zł., W tym funduszy Unii Europejskiej 198 mln 350 tys. zł.   „ Te dodatkowe środki zainwestowaliśmy przede wszystkim w obiekty oświatowe, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz w infrastrukturę drogową. Maksymalnie wykorzystaliśmy dostępne fundusze  krajowe i unijne do prowadzenia oczekiwanych przez społeczeństwo inwestycji”- powiedział Starosta Jan Kowalczyk. W trakcie uroczystości  uczestniczący w Sesji Starosta Lubelski Paweł Pikula- przewodniczący Konwentu Powiatów Lubelszczyzny wręczył Staroście Janowi Kowalczykowi okolicznościową statuetkę w związku z przyznanym mu przez Związek Powiatów Polskich tytułem „Samorządowiec 20-lecia”. Medale honorowe „Za zasługi dla Województwa Lubelskiego” otrzymali radni, którzy pełnią swoją funkcję przez 5 i 4 kadencji. Medale wręczył członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, a otrzymali je Teresa Chrastina(4 kadencje), Teresa Semczyszyn(4), Tadeusz Suski(5), Tadeusz Stanibuła(5), Henryk Szadkowski(4), Jan Dawidowski(4), Jerzy Wereszczak(4) oraz Starosta trzech ostatnich kadencji Jan Kowalczyk. Arkadiusz Bratkowski wręczył też wyróżnienia przyznane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, a otrzymali je Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Leszek Kleszczyński, dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Józef Marynicz oraz dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Robert Kuźniarz. Wszyscy uczestniczący w sesji byli i obecni radni, zaproszeni goście otrzymali z rąk Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty okolicznościowe medale 20-lecia Samorządu Powiatowego. W części artystycznej z programem słowno-muzycznym wystąpili uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.