Umowa z grupą “OSCAR”

19 października 2018 roku w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim została podpisana umowa o współpracy z „Grupą Oscar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marszałkowska 58/4, 00-545 Warszawa, oddział: ul. Rolnicza 10, 22-600 Tomaszów Lubelski, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Lesława Kapkę, a Zespołem Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – Janusza Jońca. Celem współpracy jest popularyzacja nauki wśród młodzieży i pracowników, budowa związków między edukacją na poziomie szkolnym i przemysłowym, oraz wspieranie inicjatyw zachęcających młodzież do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, kierowca mechanik i mechanik pojazdów samochodowych.
Po uroczystym podpisaniu umowy 11 uczniów technikum i 4 uczniów szkoły branżowej otrzymało stypendia programu stypendialnego „Oscar – najlepsi zawsze z nami” ufundowane przez Fundację Oscar. Dyplomy zostały wręczone przez Pana Lesława Kapkę – Prezesa Grupy Oscar i Pana Jerzego Wereszczaka – Wicestarostę Tomaszowskiego.