Uchwalono „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” w Powiecie Tomaszowskim.

Uchwałą Nr XXXVIII/410/2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim  z dnia 16 października 2018 r. uchwalony został  „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” .

Zachęcamy wszystkie jednostki i organizacje działające na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz współpracy z podmiotami koordynującymi działania w poszczególnych obszarach problemowych.

Program dostępny jest w zakładce https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Powiatowy_Program_Zapobiegania_Przestepczosci_……pdf