Stanowisko Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim

 

przyjęte podczas obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 13 października 2018 r. Z OKAZJI JUBILEUSZU 20-LECIA POWSTANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

    20-lecie wprowadzenia powiatów to doniosłe wydarzenie dla całej lokalnej społeczności. Zamknęło ono – rozpoczętą 27 maja 1990 roku – najważniejszą reformę, która doprowadziła
do decentralizacji władzy publicznej. Reforma samorządowa pozostaje bowiem bez wątpienia, jednym z najważniejszych wydarzeń, które zapoczątkowały proces gruntowej przebudowy państwa. To także przykład najbardziej udanego przedsięwzięcia, które dokonało się za naszego życia i na naszych oczach.   Jubileusz 20–lecia powiatu wpisuje się w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie (po 123 latach niewoli) narodziło się na nowo. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę, pełną poświecenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie domowej i materialnej substancji narodowej oraz codziennym trwaniu polskich rodzin. Warto pamiętać, że po odzyskaniu niepodległości u podstaw tworzenia zrębów ustrojowych państwa polskiego legła idea samorządności, znajdująca swój wyraz w Konstytucji Marcowej z 1921 r.            Obchodzona rocznica to czas na podsumowania i refleksje. 20 lat przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i mentalnych odmieniły Powiat Tomaszowski we wszystkich sferach życia. To w dużej mierze zasługa samorządowców zarówno obecnej, jak i poprzednich kadencji, którzy aktywnie uczestniczyli w tym, tak ważnym procesie. Dotychczasowa działalność powiatów potwierdziła celowość ich powstania, a władze samorządowe pokazały, że potrafią lepiej, oszczędniej i efektywniej gospodarować.  Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim samorządowcom kolejnych kadencji za to, że swoją pracę traktowali jako zaszczytne powołanie, służbę i swoistą misję, którą należało wypełniać w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Również za to, że przez cały ten okres byli
z ludźmi i dla ludzi. Wyrażamy wdzięczność za włożony trud, za ciężką i wymagającą pracę, której często towarzyszył stres, a czasem i niesprawiedliwe oceny prowadzonej działalności. Dzisiejsze uroczystości to Święto całej naszej lokalnej społeczności: władz powiatu i radnych wszystkich dotychczasowych kadencji, pracowników starostwa, jednostek podległych, służb i straży oraz mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego. Korzystając z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zrealizowania zamierzeń w pracy zawodowej i społecznej. Życzymy również, aby dotychczasowy zapał i entuzjazm towarzyszył w następnych latach działalności i pracy. Niech okres ten będzie czasem śmiałych planów i realizacji wytyczonych celów a profesjonalne, mądre działanie przyniesie naszemu Powiatowi wymierne efekty.

                                                                                                             Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                                                                     Teresa Chrastina