Podpisanie umowy partnerskiej.

Dnia 28 września 2018 w Żabince na Białorusi zakończona została procedura podpisywania umowy partnerskiej  dla realizacji projektu pn. Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Projekt realizowany jest przez Powiat Tomaszowski- lider projektu, SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, SPZOZ w Hrubieszowie, Szpital Rejonowy w Żabince (Białoruś) i Sokalska Rejonowa Rada (Ukraina).
Głównym celem projektu jest współdziałanie służb ratownictwa medycznego dla poprawy dostępności do opieki zdrowotnej  mieszkańców obszarów przygranicznych i podróżnych w sytuacjach zagrożenia życia. Zaplanowane działania zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz szkolenia przyczynią się do poprawy dostępności do opieki zdrowotnej mieszkańcom terenów objętych projektem jak również poprawy poziomu wiedzy mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzięki realizacji projektu partnerzy ukraińscy i białoruscy zdobędą doświadczenie w organizacji ratownictwa medycznego, uzyskają nowoczesny sprzęt defibrylator, respiratory, aparaty EKG i USG i fantomy do nauki pierwszej pomocy, 6 pojazdów medycznych (Ambulanse S i karetki T) a mieszkańcy przeszkolenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Polscy partnerzy zakupią sprzęt i aparaturę medyczną (aparaty ECHO, automaty do resuscytacji, aparat USG i USG 3D, defibrylatory, respiratory, aparaty EKG, fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy, 3 ambulanse S i jeden ambulans typu P oraz system do telekardiologii. Podczas realizacji działań partnerzy wspólnie pracować będą nad wypracowaniem procedur współpracy w zakresie ratownictwa medycznego, czego efektem będą ćwiczenia transgraniczne. Opracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie ratownictwa medycznego będzie podstawą do dalszego rozwijania współpracy transgranicznej na rzecz stworzenia transgranicznych mechanizmów ratownictwa medycznego.
Umowa partnerska z  Sokalską Rejonową Radą na Ukrainie została podpisana 20 września 2018 r. w Sokalu, 21 września z SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim i 24 września z SPZOZ w Hrubieszowie.